ตรัง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา คำว่า “ตรัง” มีความหมายสันนิษฐานได้ ๓ ทาง คือ ๑. ตรัง ที่มาจากคำว่า “ตรังคปุระ”๑ เป็นคำสันสกฤต แปลว่า “การวิ่งห้อของม้า หรือคลื่นเคลื่อนตัว” ชื่อเมือง ๑๒

Read more
สนใจเว็บไซต์นี้