ศักราชแปลงยังไง

วิธีแปลงศักราช

ศักราชที่ใช้กันในปัจจุบันมีดังนี้
1. พุทธศักราช ย่อว่า พ.ศ.
2. คริสตศักราช ย่อว่า ค.ศ.
3. มหาศักราช ย่อว่า ม.ศ.
4. จุลศักราช ย่อว่า จ.ศ.
5. รัตนโกสินทร์ศก ย่อว่า ร.ศ.


ศักราชทั้ง 5 มีเรื่องราวเป็นมาของการกำเนิดดังนี้
1. พุทธศักราช (พ.ศ.) ตั้งขึ้นเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว นับปีนั้นเป็นปี พ.ศ. 1 (แต่พม่า, ลังกา นับเริ่มพ.ศ. ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 1 ปี ฉนั้นจึงมี พ.ศ. มากกว่าเรา 1 ปี)
2. คริสตศักราช (ค.ศ.) นับตั้งแต่วันที่พระเยซูคริสต์ประสูตร หลังจาก พ.ศ. นับมาแล้ว 543 ปี
3. มหาศักราช (ม.ศ.) ตั้งขึ้นในวันที่พระเจ้าศาลิวาหนะ ทรงมีชัยต่ออริราชศัตรู เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. 622 ปี
4. จุลศักราช (จ.ศ.) ตั้งขึ้นเมื่อกษัตริย์พม่าพระนามว่า สังฆราชมุนโสรหัน ซึ่งได้ลาสิกขาออกมาชิงเอาราชสมบัติสำเร็จ เกิดหลัง พ.ศ. 1181 ปี
5. รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ตั้งขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี โดยถือเอาวันที่พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชการที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี สร้างกรุงเทพฯเป็นมหานคร เกิดหลัง พ.ศ. 2325 ปี

วิธีแปลงศักราช

ต้องการแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. เอา 543 ลบ พ.ศ.
ต้องการแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 543 บวก ค.ศ.
ต้องการแปลง พ.ศ. เป็น ร.ศ. เอา 2325 ลบ พ.ศ.
ต้องการแปลง ร.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 2325 บวก ร.ศ.
ต้องการแปลง พ.ศ. เป็น จ.ศ. เอา 1181 ลบ พ.ศ.
ต้องการแปลง จ.ศ. เป็น พ.ศ. เอา 1181 บวก จ.ศ.

วิธีหาปีนักษัตร

เอาปี พ.ศ. มาหารด้วย 12 ได้เศษจากการหารเท่าไรเอามาดูตามนี้

เศษ 0 หารลงตัว ปีนี้เป็นปีมะเส็ง ปีงูเล็ก
เศษ 1 ปีนี้เป็นปีมะเมีย ปีม้า
เศษ 2 ปีนี้เเป็นปีมะแม ปีแพะ
เศษ 3 ปีนี้เป็นปีวอก ปีลิง
เศษ 4 ปีนี้เป็นปีระกา ปีไก่
เศษ 5 ปีนี้เป็นปีจอ ปีหมา
เศษ 6 ปีนี้เป็นปีกุน ปีหมู
เศษ 7 ปีนี้เป็นปีชวด ปีหนู
เศษ 8 ปีนี้เป็นปีฉลู ปีวัว
เศษ 9 ปีนี้เป็นปีขาล ปีเสือ
เศษ 10 ปีนี้เป็นปีเถาะ ปีกระต่าย
เศษ 11 ปีนี้เป็นปีมะโรง ปีงูใหญ่

ตัวอย่างเช่น ปี พ.ศ.2560 เอา 12 หาร ได้ 213 เหลือเศษคือ 4 ปีที่ได้จะเป็นปีระกา
ปีไก่นั่นเอง