จำไว้เมื่อใช้สนามบิน

จะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ต่างชาติเข้าออกสนามบินเป็นว่าเล่น คนไทยเราก้อเป็นผู้โดยสารหลักที่เข้าออกเป็นประจำ เลยคิดว่าสิ่งที่คนไทยเราควรรู้และระวังเมื่อใช้บริการในสนามบิน

  1. อย่ารับฝากของทุกกรณี
  2. การใช้บันไดเลื่อนกับกระเป๋าล้อลาก
  3. อย่าปล่อยให้กระเป๋าอยู่ตามลำพัง ต้องมีคนคอยดูกระเป๋าตลอด
  4. อย่าลืมของในห้องน้ำ
  5. อย่าลืมของตรงจุดตรวจค้นหรืออุโมงค์เอ็กซเรย์
  6. อย่าหยิบกระเป๋าผิดเด็ดขาด
  7. อย่าเดินหาเพื่อนร่วมทาง อาจพลัดหลงได้
  8. อย่าเผลอทานยาก่อนขึ้นเครื่อง อาจทำให้ง่วงนอนและการตัดสินใจก้อจะไม่ดี

You May Also Like