กฏแห่งกรรม

บังเอิญเปิดฟังธรรมตอนทำงาน เลยขอนำมาแบ่งปันกันและเอามาพิจาณาใช้ในชีวิตประจำวัน

เรามีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่ง มีกรรมเป็นที่อาศัย เราจะทำกรรมอะไรไว้ จะเป็นบุญหรือบาปก็ตาม เราก็จะเป็นทายาทได้รับผลของกรรมนั้นสิ้นไป

You May Also Like