พระราชประวัติในหลวง

แบ่งปันภาพที่รัฐบาล ท่านพลเอกประยุทธ์ จันท์โอชา ได้ให้กระทรวงวัฒนธรรมรวบรวมมาและเผยแพร่ให้กับประชาชนชาวไทยได้มีไว้เป็นข้อมูลได้ทราบพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

Read more
สนใจเว็บไซต์นี้